DACIKA, Casa de bijuterii Micri

Dacia este mai mult decât ținutul dintre Nistru și Tisa, ale cărui nemăsurate bogății naturale și spirituale au fost apărate de-a lungul secolelor, cu curaj și îndârjire, de oameni inteligenți, de animale legendare și de zei puternici. 

Dacia este mai mult decât legiunile, regimentele sau brigăzile înființate ca să îl apere. Dacia este mai mult decât un nume de marcă comercială, un brand sau un produs. Dacia reprezintă patrimoniul cultural transmis de-a lungul generațiilor, de mai bine de două milenii. Dacia inseamnă energia spirituală a înaintașilor, Dacia inseamnă moștenirea lăsată urmașilor.  
Dacia este conștiință dăinuirii.  
   
Din Dacia, tezaur al culturii și civilizației pe care cu mândrie o reprezentăm, am cules cu dragoste și pasiune emoțiile și simbolurile pe care le-am investit în colecția DACIKA. Marcă comercială inregistrată a casei de bijuterii Micri, DACIKA este proiecția în prezent și în viitor a unui trecut imemorial, marcat de o impresionantă mitologie și de simbolistică remarcabilă.   
   
Lupul dacic este principală sursă simbolică a colecției DACIKA. Împrumutându-și forma stindardului purtat în luptă de războinicii daci, Dracon reprezintă sincretismul spiritual lup-dragon-șarpe ce a devenit simbol al civilizației geto-dace. Acesta înglobează elemente totemice, cu rol protector și inițiatic. Incărcătura sa simbolică îl plasează în teritoriul mitologic al zeului suprem Zamolxis și îl conectează cu legenda Marelui Lup Alb. Dracon este considerat în cultura populară drept protector al dacilor și al urmașilor acestora.  

Pentru realizarea acestei bijuterii au fost folosite, cu mândrie și pasiune, simboluri de origine geto-dacică.  Acestea îi conferă un rol spiritual de protector al persoanei ce o poartă, împrumutându-i acesteia curaj și energie creatoare.